Články

Ako zvýšiť bezpečnosť a súkromie v byte
16.07.2007 | 08:54:24

Domové dorozumievacie zariadenia a poplachové systémy narušenia

Len jediná brána v panelákovom bloku môže skrývať viac než 50 bytov. Ako vás návšteva, známi alebo starí rodičia dokážu bez problémov vyhľadať v tom množstve obyvateľov a zavolať vám priamo do bytu?

Ako zvýšiť bezpečnosť a súkromie v byte

Domové dorozumievacie zariadenia a poplachové systémy narušenia

Len jediná brána v panelákovom bloku môže skrývať viac než 50 bytov. Ako vás návšteva, známi alebo starí rodičia dokážu bez problémov vyhľadať v tom množstve obyvateľov a zavolať vám priamo do bytu?

A čo tak zvýšenie bezpečnosti a súkromia v byte počas vašej neprítomnosti, či už ste do noci v práci alebo na dovolenke?

Vašim bytom sa môže pokojne prehnať tucet cudzích ľudí a ani o tom neviete.

V tomto článku vám predstavím zopár elektronických systémov od talianskej firmy VIDEX a kanadského DSC (Digital Security Controls), ktoré cielene slúžia na zvýšenie komunikácie, zabezpečenia a toku informácií.

Pod pojmom „panelák" si väčšina z vás predstaví železobetónovú stavbu mamutích rozmerov, ktorej jediným účelom je poskytnúť bývanie čo najväčšiemu počtu ľudí. Ako rodený Petržalčan dôverne poznám verzie o „mestskom väzení" alebo o „králikárňach", kde bývanie je za trest, bez súkromia, bez komfortu. Ale súčasná bytová výstavba na Slovensku je už dávno preorientovaná na zákazníka. Úplne podlieha jeho požiadavkám a predstavám o exteriéri aj interiéri a snaží sa mu poskytnúť bývanie hodné 21. storočia. K takýmto bytom neodmysliteľne patria aj domové dorozumievacie zariadenia a poplachové systémy narušenia.

Domové dorozumievacie zariadenia (DDZ)

Už takmer všade je bežné, že prístup do obytného domu alebo stráženého objektu je podmienený prechodom cez nejedny zamknuté dvere. Na stene pri vchode sú označené tlačidlá pre volania na príslušné miesta, prípadne čítacie kartové zariadenie alebo kódové zámky. Je to najlepšia forma kontroly prístupu, ktorá poskytuje dohľad nad pohybom osôb v objekte bez toho, aby návštevníkom musel chodiť niekto otvárať. Týmto sa zabezpečovacie systémy do značnej miery stali vyhľadávanou oblasťou v procese výstavby alebo obnovy bytových objektov.

Zreteľne je to vidieť aj na trhu s touto komoditou, kde neustále pribúdajú noví výrobcovia, čím sa dáva zákazníkom priestor na výber. Zákazníci však často dávajú prednosť cene a peknému zovňajšku pred spoľahlivosťou a kvalitou overených, i keì u nás menej známych značiek.

Digital Security Controls Slovensko, importér zabezpečovacích systémov DSC sa zaoberá aj predajom domácich dorozumievacích zariadení a prístupových systémov od firmy VIDEX. Poìme si predstaviť tieto kvalitné systémy zo Stredomoria pekne od začiatku.

Vchodové (audio/video) jednotky VJ

Vchodová jednotka sa skladá z komunikačného modulu a montážneho rámčeka. V komunikačnom module môžu alebo nemusia byť zabudované tlačidlá, prípadne kamera (farebná, čiernobiela). Rámčeky sú v ponuke pre montáž na povrchu alebo pod omietku.

Videx ponúka VJ v dvoch radoch, v sérii 800 a novej sérii 4000. Pokiaľ séria 800 pôsobí robustným oceľovým dojmom, v sérií 4000 je tento dojem obohatený o honosný vzhľad. Obidva rady sú spoľahlivo odolné voči počasiu - priamemu slnku, dažìu, mrazu, teplotám od -10 do +60 °C.

Komunikačné moduly série 800 sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele s možnosťou ìalších farebných vyhotovení, v ktorých sú dostupné aj montážne rámčeky.

Pre lepšiu odolnosť pred počasím je možnosť VJ s800 doplniť o poveternostný kryt, slnečnú clonu alebo rámček, ktorý zakryje nedostatky v stene po montáži.

Komunikačný modul s4000 je z leštenej nehrdzavejúcej ocele alebo z hliníka. Jeho montážny rámček je vyrobený z odliatku zliatiny hliníka, ktorého reliéfny povrch je v štandardnej metalicko-tmavomodrej farbe.

Ako modulárne stavebnice sa dajú ľubovoľne vyskladať podľa požiadaviek zákazníka. Takže na vchode môže byť modul s 1 alebo so 60 a viac tlačidlami.

Taktiež môžu byť buì len audio, kde sa komunikácia uskutočňuje na kvalitnom prenose zvuku, alebo video, kde sa prenáša aj obrazový prenos cez zabudovanú kameru. Tieto moduly môžu byť bez tlačidla, s jedným alebo s dvoma tlačidlami. Na ich zadnej strane je možnosť nastavenia hlasitosti mikrofónu a reproduktora pre lepšiu komunikáciu. Video moduly sú rozšírené o prepínače, s ktorými sa dá navoliť, či video prenos bude realizovaný koaxovým alebo netieneným káblom.

Pre viac účastníkov v objekte sa pridávajú tlačidlové moduly, ktoré môžu mať v rade pri menovke jedno alebo dve tlačidlá. VJ je možné rozšíriť podľa potreby o informačné podsvietené panely, kódové moduly alebo bezkontaktné čítacie zariadenia.

Prístupové systémy

Videx ponúka niekoľko riešení, ktoré dokážu efektívne odbremeniť užívateľov od potreby veľkého množstva kľúčových zväzkov. V ponuke sú bezdotykové čítačky kariet, kódové moduly alebo čítačky odtlačkov prstov.

VproX (videx proximity). Produkty označené touto skratkou sú buì iba ako čítacie zariadenia (čítacie hlavy), alebo umožňujú aj autorizáciu nových, prípade úpravu starých kariet a príveskov. Sú schopné bezpečne spravovať od 20 do 4000 bezdotykových kľúčov, otvárať 20 hlavných a až 100 ìalších dverí.

V sérii 800 sú čítacie hlavy montovateľné do montážnych rámčekov k hovorovým a tlačidlovým modulom, čím sa komunikácia a prístup elegantne spoja do jedného celku. K čítacím hlavám je potrebná riadiaca jednotka, do ktorej sa ukladajú všetky informácie. Jednotka je vybavená tlačidlami, s ktorými sa dajú priradiť nový držitelia, obnoviť alebo zrušiť platnosť kariet a príveskov. Pre uľahčený servis sa k týmto VproX zariadeniam dodáva softvér, ktorý ponúka pohodlnosť v spravovaní a sledovaní databázy užívateľov.

Tak v s800, ako aj v sérii 4000 sú čítacie moduly dizajnovo prispôsobené k vonkajším jednotkám. Dokonca s4000 má v ponuke aj čítaciu hlavu spolu s riadiacou jednotkou v jednom celku, ktorá je tiež montovateľná do montážnych rámčekov.

Kódové moduly ocenia najmä tí záujemcovia, ktorí nechcú disponovať žiadnymi médiami na umožnenie prístupu a postačí im číselná kódová kombinácia. Prostredníctvom programovacieho algoritmu sa uloží do pamäte modulu až 100 kódov, ktorými sa dajú otvárať maximálne tri zámky. Aj tieto kódové moduly sú dostupné v príslušných farebných a dizajnových vyhotoveniach k sériám, s možnosťou montáže na povrch alebo pod omietku.

Biometrická čítačka odtlačkov prstov (BioAccess). Novinkou firmy Videx je biometrická čítačka odtlačkov prstov, ktorá umožňuje prístup prostredníctvom vášho prstu. Ani karta, ani prívesok či číselná kombinácia - stačí prst. Nakoľko neexistuje jedinec so zhodným tvarom pokožky na bruškách prstov, tento systém sa stáva jedinečným v oblasti prístupových systémov.

O kontrolu prístupu sa stará termálny senzor, ktorý dokáže sprístupniť maximálne troje dvier. Do pamäte sa dá uložiť až 3000 odtlačkov (až 5 odtlačkov pre jedného užívateľa a 1000 odtlačkov na jedny dvere). Zadný panel je osadený tlačidlami, kde podobne ako pri VproX čítačkách sa dá prostredníctvom programovacieho algoritmu uložiť žiadaný počet odtlačkov prstov. V ponuke je softvér s príslušným káblom pre efektivitu autorizácie a sledovania prístupu.

Všetky prístupové systémy sú montovateľné v zapojení so záložnou batériou v prípade výpadku elektrickej energie, čím sa zaručí ich funkčnosť a prístup do objektu.

Telefóny

Vyrobené sú z bieleho ABS plastu odolného voči nárazu. Podľa voľby vchodových jednotiek sú buì audio, alebo video (video monitory). Pestrá ponuka telefónov je založená na voľbe servisných tlačidiel (max. 4), možnosti nastavenia hlasitosti, prípadne vypnutia zvonenie (funkcia súkromia), interkomovej komunikácie atì. Video monitory sa vyrábajú s farebnou alebo čierno-bielou obrazovkou, štandardne s ovládaním hlasitosti vyzváňania, jasu, kontrastu a ìalšími prídavnými funkciami, ako je napr. pamäť udalostí.

Hands-free video telefóny

Medzi ìalšie novinky patria aj video monitory, kde podľa ich anglického názvu, nepotrebujete ku komunikácii zamestnávať ruky. Stačí jedno stlačenie gombíka a uskutočňuje sa video komunikácia. S možnosťou montáže na povrch alebo pod omietku, tento telefón dokáže zaujať na prvý pohľad.

K otázke náročnosti kabeláže týchto systémov uvediem najpoužívanejšie zapojenia pre audio a video. Pre audio je to osvedčené zapojenie 3+n, kde číslo 3 charakterizuje počet potrebných vodičov na vyzváňanie, komunikáciu a otváranie. Hodnota n predstavuje počet užívateľov (tomuto číslu zodpovedá počet tlačidiel na vchodovej jednotke). Pre video je to 9+koax (netienený kábel)+n.

Digitálny systém DDZ

Výhoda digitálneho systému oproti analógovému je v skvalitnení komunikácie a káblovej absencie. Celé zapojenie sa uskutočňuje len po dvoch žilách, čo výrazne redukuje spotrebu kabeláže a uľahčuje montáž. Jedno zapojenie dokáže pojať až 8 vonkajších čiernobielych alebo farebných video staníc a obhospodarovať až 120 účastníkov. K dispozícii je aj voľba uceleného jednotného digitálneho zariadenia, ktorým sa môže nahradiť hovorová, kamerová jednotka a tlačidlový modul súčasne. Je vybavený displejom pre uľahčené vyhľadávanie, číselnou klávesnicou a tlačidlami call, enter, next a podobne. Umožňuje vyhľadanie cieľového volania v zozname nájomníkov, kde sa zobrazí aj číslo priradené k tomuto bytu. Pre ìalšie volania postačí vyťukať toto číslo a stačiť tlačidlo call, čím sa automaticky volanie nasmeruje do žiadaného bytu.

ëalej sa dá do pamäte zariadenia naprogramovať prístupový kód (4 alebo 6 miestny), ktorý stačí vyťukať na číselnej klávesnici, potvrdiť a systém vám pri správnom zadaní umožní prístup do objektu. Samozrejme, k tomuto typu zapojenia patria aj digitálne audio a video telefóny.

Poplachové systémy narušenia (PSN)

Niektorí ľudia zdieľajú názor, že inštalácia „zabezpečovačky" do bytov v panelákoch je neefektívna, zbytočná. Podľa nich sa to týka len firiem, skladových priestorov alebo finančných inštitúcií, ktoré sú omnoho väčším lákadlom. Veì, prečo by vykradli práve ich, keì v baraku je viac než 50 bytov? A keì sa tak už náhodou stane, nové pancierové dvere vyriešia všetky problémy.

Takýto názor má niečo do seba, no dovolil by som si tvrdiť, že v týchto prípadoch je opak pravdou. Za pancierovými dverami môže byť bezpečne, ale v prípade požiaru alebo inej neočakávanej udalosti sa môžu stať vážnym problémom prístupu pomoci k postihnutému. Taktiež prístup do bytu nemusí viesť práve len cez dvere. ·plhanie cez balkóny, okná a po rímsach nie sú žiadnou novinkou. Alebo vám niekto ukradne kľúče, a kým sa stihnete spamätať, už môže byť neskoro. A čo keì príde nepriateľ z vlastných radov? Synov nový kamarát, dcérina tajná party, nečakaný inštalatér a podobne? I keby vás nikto nevykradol, inštaláciou PSN si zaručíte kompletný dohľad nad vašim súkromím, nielen v čase vašej neprítomnosti. Prostredníctvom mobilnej komunikácie a internetu si viete aktuálne zistiť stav vo vašom byte, čo robí zabezpečenie efektívnejšie ako kedykoľvek predtým.

Už 9 rokov je DSC Slovensko výhradným importérom kanadskej značky DSC na slovenský trh (www.dsc.sk). Svoje postavenie a meno si vybudovala nielen vìaka vynikajúcej kvalite zabezpečovacích produktov, ale aj vìaka zodpovednej starostlivosti o klienta.

Skúsme si uviesť zopár základných informácií o PSN a kvantitatívne uvažovať o nich pre nadštandardné zabezpečenie trojizbového bytu. Byt je na prvom poschodí a v každej izbe sú okná.

Ústredňa Power. V poplachových systémoch narušenia sa ústredňa považuje za srdce, preto je jej umiestnenie do uzamykateľných kovových boxov strategické a opodstatnené. Reaguje na stavy zo snímacích detektorov a ìalej určuje čo bude nasledovať. Hovoríme o jednoduchých vopred naprogramovaných úkonoch, ktoré majú pre dané situácie, rôzne reagovať. K ústredni sa pripájajú detektory, klávesnice, sirény, GSM komunikátory a ìalšie prídavné moduly. Pripojiteľnosť detektorov k ústredni sa pohybuje v rôznych hodnotách, dostačujúcich tak pre malé byty, ako aj pre veľké poschodové budovy (4 až 64 snímačov na jednu ústredňu). Pre trojizbový byt odporúčam ústredňu PC1616.

Detektory sú elektronické zariadenia, ktoré reagujú na zmenu stavu. Dokážu zachytiť pohyb, zmenu tepla, unikajúci plyn, dym, rozbitie sklenených plôch a predmetov (glass break). ëalej by som tu uviedol magnetické kontakty, ktoré sa s detektormi zvyčajne nezlučujú, ale pre názornosť vhodne prezentujú detekciu stavu okien a dverí (otvorené alebo zavreté). Účelovo sa inštalujú práve na tie miesta, ktoré sa z pohľadu zabezpečenia javia ako najproblémovejšie. Ich dostupnosť je v rôznych kombináciách detekcie, čím sa predchádza falošným poplachom. Napríklad kombinácia PIR (detekcia založená na snímaní pomocou infračerveného žiarenie) a MW mikrovlnného žiarenia alebo PIR a glass break a podobne. Taktiež existujú varianty proti zaslepeniu snímacej šošovky alebo imunitné detektory pre priestory s pohybom domácich zvierat. Inštalácia k ústredni je možná drôtovou, adresnou (po 2 žilách) alebo aj bezdrôtovou formou. Pre trojizbový byt bohato postačia štyri PIR detektory EC-301, kde jeden bude umiestnený na snímanie vchodových dverí.

K ústredni neodmysliteľne patrí klávesnica, ktorou dokážeme ústredňu aktivovať alebo deaktivovať, prípadne meniť jej parametre zabezpečenia podľa požiadavky. Vždy je potrebná aspoň jedna na ústredňu, ale môže ich byť aj niekoľko. Podľa indikácie stavu môžu byť LED-kové, kde zmena stavu je indikovaná rozsvietením alebo zhasnutím ledky. Ikonkové, kde aktuálny stav zobrazuje charakteristická ikonka a LCD, kde sa informácie zobrazujú na LCD displeji. Pre trojizbový byt odporúčam jednu LCD klávesnicu LCD5500.

Sirény sa vyrábajú v rôznych výkonných vyhotoveniach akustického signálu. Ich rozdelenie je podľa umiestnenia v objekte na interiérové a exteriérové. Interiérové sú menšie s menším výkonom a exteriérové väčšie, samozrejme, s väčším výkonom, s možnosťou vizuálneho efektu, odolné voči vplyvom počasia. Pre trojizbový byt odporúčam interiérovú sirénu ps40.

GSM brána je zariadenie, ktoré využíva na prenos informácií mobilnú sieť. To znamená, že pri vzniknutom poplachu alebo aktivitách na zabezpečovacom systéme, vám príde na mobilný telefón správa s vopred navoleným textom. A pri súčasných roamingových službách, môžete byť kdekoľvek na svete a dozviete sa o vzniknutom stave vo vašom byte. Do zariadenia sa vloží SIM karta od ktoréhokoľvek poskytovateľa mobilných služieb a naprogramujú sa mu telefónne čísla, na ktoré bude posielať správy o stave. Odporúčam GSM bránu VT10.

Samozrejme, že pre náročnejších zákazníkov a väčšie objekty existujú zložitejšie riešenia zabezpečenia s množstvom doplňujúcich komponentov podľa potreby. V skratke spomeniem zopár príkladov: pripojenie na pult centrálnej ochrany, prístup do zabezpečených objektov prístupovými kartami, prenos poplachu na pevnú linku, kamerový monitoring...

CCTV (Closed-circuit television)

Kamerové systémy neodmysliteľne patria k PSN ako vhodná nadstavba zabezpečenia. Ponúkajú sledovanie strategických priestorov a objektov v reálnom čase a ich archiváciu záznamu. DSC Slovensko má v ponuke aj tieto systémy od špičkových tvorcov ako sú Sanyo a Topica. Parametrické delenie kamier je rozsiahle, spomeniem len tie najdôležitejšie parametre ako ostrosť snímaného obrazu, farba prenosu signálu, možnosť nočného videnia, sveteľná citlivosť, ovládanie smeru kamier joistikom. ëalej sa delenie člení do interiéru a exteriéru. Externé kamery sa montujú do poveternostných krytov s vyhrievaním a s proti zahmlievaním objektívu. Pre záznam snímania sa inštalujú digitálne videorekordéry DVR, ktoré dokážu spracovať viac signálov naraz. Ich triplexná funkcia umožňuje sledovať aktuálnu scénu pred kamerou, jej uloženie a súčasne prehrávanie nahratého záznamu. Veľkosť úložného priestoru na disku sa môže vyšplhať až na 1TB. ëalšou výhodou kamerového systému je možnosť sledovať dianie pred kamerou a prezeranie nahraného záznamu prostredníctvom internetu. Vìaka tejto možnosti sa môžete nachádzať naozaj kdekoľvek. Stačí mať prístup k internetu a máte aktuálny obrazový dohľad nad dianím vo vašom byte.

Význam „zabezpečovačky"

Týmto som sa dostal k záverečným riadkom, kde by som chcel podtrhnúť význam „zabezpečovačky" v panelákoch. Keì sa už niekto dostane do okolností, kedy začína uvažovať nad inštaláciou PSN, asi má k tomu pádne dôvody. Preto by som chcel apelovať na tieto dôvody a vzniknuté dôsledky, lebo nie ste ani prvým a ani posledným človekom, ktorý si môže dať inštalovať nadštandardnú „zabezpečovačku" za štvrtinu vzniknutej škody.

Ing. Martin Marčánik

DSC Slovensko, spol. s r. o., www.dsc.sk

Všetky ceny uvedené v € sú prepočítana konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk

2008 Všetky práva vyhradené