Články

Čítačka
25.02.2008 | 21:08:08

Špičkové technológie známe len z akčných a špionážnych filmov sa stali skutočnosťou. Už to nie je len korením pre scenáristov, ale skutočná vymoženosť, ktorá plne pokrýva požiadavky prístupu, spoľahlivosti, identifikácie a bezpečnosti.

Ako hovorí nadpis, prsty, resp. ich jedinečné kožné obrazce, majú tendenciu byť v dohľadnom čase univerzálnym identifikačným médiom pre všetky existenčné platformy.

DAKTYLOSKOPIA (z gréckeho slova daktylos - prst a skopeo - pozerať)

Je náuka o obrazcoch papilárnych línií na vnútornej strane článkov prstov (aj dlaní a chodidiel) človeka. Tvary papilárnych línií, ich priebeh a smer sú u jednotlivých osôb veľmi odlišné. Podľa obrazcov, ktoré papilárne línie vytvárajú, je možné stanoviť niekoľko vzorov, ktoré slúžia na základné roztriedenie všetkých obrazcov.

Podstata daktyloskopie a jej identifikačný dôkazný význam tkvie v troch vedeckých, fyziologických princípoch:

Individuálnosť (odlišnosť a neopakovateľnosť) - je daná charakteristikou papilárnych línií vlastných len jednému človeku - doposiaľ sa nenašli na svete dvaja ľudia s rovnakými papilárnymi líniami vo všetkých podrobnostiach (ani v prípadoch jednovaječných dvojčiat).

Nemeniteľnosť

 • pri porovnaní obrazcov tej istej osoby v odstupe napr. 30 rokov, je možné zistiť zmenu veľkosti plochy, narušenie vráskami, jazvami, tvar a individuálne znaky však zostávajú nezmenené.

Neodstrániteľnosť

 • spočíva v zachovaní papilárnych línií v pôvodnom stave i pri poškodení vrchnej časti kože. Zmena papilárnych línií nastane a trvale sa zachová až pri poškodení zárodočnej, teda spodnej časti kože. Obrazce papilárnych línií nie je možné odstrániť zodratím, alebo spálením kože. Poškodenia sú len dočasné a po zahojení sa obnovia pôvodné obrazce. Tiež jazvy, ktoré vznikajú po väčších poraneniach neznižujú identifikačnú hodnotu obrazcov.

(zdroj: www.wikipedia.org)

Porovnanie prístupových systémov

Pre súčasné prístupové systémy to znamená, že sa rozšírili o nový člen, ktorý má v tejto hierarchii tendenciu zaujať najvyššiu priečku. Medzi klasicky používané kartové, kódové alebo kľúčové prístupové systémy sa čítačka odtlačkov prstov odlišuje hlavne tým, že k prístupu potrebujete iba prsty. A tie máme zo sebou vždy, všade a mnohokrát si to ani neuvedomujeme. Pre niekoho je to možno len banálny rozdiel, ale v kritickom momente zásadný. Nakoľko žijeme v čase, keď takmer každý disponuje s niekoľkými kartami, prípadne inými prístupovými médiami, je každá ďalšia karta, kľúčenka alebo kódová kombinácia nie práve najkomfortnejšia vízia. Naopak, prst vám nikto bez vášho vedomia nezneužije, nemôžete ho zabudnúť a nedá sa vo vlastnom záujme znehodnotiť. A keby aj niekto mal záujem o „prekabátenie" takéhoto systému, v spojení s ďalšími zabezpečovacími zariadeniami je úspech takejto aktivity nulový.

Takže, vďaka výhodám prameniacim z Daktyloskopie je čítačka odtlačkov prstov jednoducho „best" medzi prístupovými zariadeniami.

V tomto odseku by som chcel spomenúť klasické kovové kľúče a ich post v prístupových systémoch. V porovnaní s elektronickou inteligenciou sú kľúče základom pre mechanické zabezpečenie prístupu. Kľúče nám dávajú svoju dôležitosť vždy najavo, keď zlyhá dodávka elektrickej energie a jej záloha, kde elektronická logika je vhodným rozšírením kontrolovaného prístupu.

Výhody čítačiek odtlačkov prstov

Jasné výhody prístupového systému sú v možnostiach udelenia alebo zamietnutia prístupu, t. j. v jeho okamžitej autorizácii, v sledovaní histórií prechodov a podobne. Niekomu by samohlo zdať, že výhod tu nie je veľa, ale tu nejde o množstvo, ale o zvýšenie samotnej bezpečnosti. Nielen pre firmy s väčším počtom zamestnancov je inštalácia takéhoto systému jedinou možnosťou ako sa zbaviť negatívnych situácií.

Nakoľko sú tieto systémy dostupné už aj pre našinca, je cítiť zo strany zákazníka neustály záujem. Svedčia o tom časté inštalácie tak do menších objektov, ako aj do panelákových domov, ktorých je u nás nespočetné množstvo. Ľudia začali využívať podstatu, z ktorej je zrejmé, že takto sa dá úspešne zbaviť niektorých neduhov a uľahčiť si samotný prístup do objektu... alebo skôr či neskôr si „panelák" vyžiada rekonštrukciu, tak či tak. V tejto fáze je už len na zákazníkovi či si vyberie karty, čipy, kódy alebo vlastné prsty.

Tu by som spomenul, že voľbou čítačky odtlačkov prstov sa systém náramne zjednoduší o inštaláciu, zaniknú položky ako je identifikačné médium, jeho načítanie a podobne.

Trhová ponuka

Ako som spomenul, tieto systémy sú už dosť komerčné a zákazník má možnosť si vyberať z hojného počtu značiek. Tu sa už začína trh formovať podľa požiadaviek zákazníka a poskytuje mu len to, čo potrebuje. Ak by som mal uviesť príklad, zákazník, ktory požaduje prístupový systém s príslušným typom média, s rozšírením o spracovanie dát do účtovníctva, dochádzky, stravovania a podobne, nebude kupovať každú „bunku" zvlášť a od iného výrobcu, ale investuje len do svojich požiadaviek jednorázovo. A naopak.

Preto je dobré si vedieť konkrétne povedať svoju požiadavku, prípadne čo budete požadovať v budúcnosti, aby sa predišlo zbytočným komplikáciám. Či postačí kartový, čipový systém alebo chcete mať plnú kontrolu vďaka odtlačkom prstov.

VIDEX

Je talianska firma, ktorá sa zaoberá vývojom domácich dorozumievacích zariadení (Audio - Video telefóny) a prístupových systémov. Našťastie mám možnosť pracovať s týmito spoľahlivými zariadeniami a v nasledujúcich riadkoch vám predstaviť ich zaujímavú biometrickú čítačku odtlačkov prstov.

Samostatná čítačka sa dodáva v dvoch základných vyhotoveniach, a to s označením 4821 a 4823. Koncovky 1 a 3 symbolicky charakterizujú maximálnu kapacitu načítaných údajov, t. j. 4821 - max. 1000 odtlačkov, 4823 - max. 3000 odtlačkov. K nim sa dodáva software s káblom 4827 pre uľahčené spracovávanie a autorizáciu databázy, a stolová verzia čítačky 4828 pre pohodlné nahrávanie odtlačkov do počítača a následne do samotnej čítačky.

Jednoduchosť čítačky

Táto čítačka odtlačkov prstov sa spomedzi iných vyznačuje svojou jednoduchosťou a hlavne autonómnosťou. Inak povedané, nie je závislá od žiadneho podružného zariadenia ako napríklad riadiaca jednotka alebo prevodník.

V tomto prípade takéto zariadenie neexistuje. Na svorky sa privedie transformované napätie, zapoja sa relé kontakty. A nakoľko sa čítačka len vloží do montážneho rámčeka, a ten sa pripevní na stenu buď na povrch, alebo pod omietku, je naozaj táto čítačka odtlačkov prstov šarmantným vyhotovením prístupového systému.

Charakteristika:

 • 4821 max. 1000 odtlačkov (až 5 odtlačkov pre každého užívateľa),
 • 4823 max. 3000 odtlačkov (až 5 odtlačkov pre každého užívateľa - ku každému relé môže byť priradených až 1000 užívateľov),
 • programovanie je možné aj prostredníctvom tlačidiel na zadnej strane modulu, - akustická aj vizuálna signalizácia stavu prístupu, aj počas manuálneho programovania,
 • databáza s pamäťou až 12 800 udalostí,
 • reálny čas so záložnou batériou (len 4823),
 • aktivácia relé môže byť nastavená od 1 do 99 sekúnd pre každé relé zvlášť,
 • PC software a kábel pre programovanie a správu čítačky,
 • 3 relé s C (pohyblivý kontakt), NC (rozpínací kontakt), NO (spínací kontakt) kontaktmi,
 • 3 vstupy pre priamu aktiváciu relé,
 • RS 232 a RS 485 rozhranie,
 • Wiegand komunikačný protokol
 • pracovné napätie: 12/24V ac/dc,
 • pracovná teplota: -10 °C až +60 °C.

Na spracovanie údajov prostredníctvom softwaru je k dispozícii:

 • nahrávanie a ukladanie nových „prstov",
 • mazanie,
 • vyhľadávanie v databáze podľa odtlačku prstu,
 • nastavovanie času relé kontaktov,
 • programovanie ID systémového identifikátora,
 • ukladanie a načítavanie databázy vo viacerých moduloch.

Presvedčil som vás?

Tu sa dostávame na samý koniec článku, v ktorom som vyčerpal všetky informácie, kvôli ktorým sa oplatí zaujímať o túto šikovnú vecičku. Ak by ste predsa mali ešte nejakú otázku, odpoveď nájdete na internetovej stránke www.dsc.sk. Vďaka snímaniu odtlačkov prstov, jednoduchej inštalácii a spravovania, sa taliansky BioAccess zdá, ako vkusné riešenie prístupového systému, hoci aj vo vašej firme alebo v obytnom dome. Čo myslíte?

S pozdravom váš obchodník

Ing. Martin Marčánik

Všetky ceny uvedené v € sú prepočítana konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk

2008 Všetky práva vyhradené