Články

„Zabezpečovačka“ pre rodinné domy
24.02.2008 | 21:06:28

Je všeobecne známe, že postavenie rodinného domu už nie je len záležitosťou malého okruhu ľudí. Nestačí zdediť pozemok a takpovediac poznať zopár zručných murárov z vedľajšej dediny. V súčasnosti je za potreby toho trošku viacej, s čím treba počítať a mnohokrát aj pri rozpočte. Nárast životnej úrovne si vyžaduje neustále viac odborníkov aj pre konkrétne technické odvetvia.

Napríklad, elektronické zariadenia už nie sú iba o zasunutí sieťového kábla do zásuvky. Je tu veľa plat­foriem, od realizácie sieťových rozvodov cez pripojenie internetu, až po napríklad zložitú inštaláciu solárnych panelov. Každá z nich si vyžaduje svoje, úzko špecializované „know how" a mnohokrát ďalšiu, ďalšiu a ďalšiu firmu.

DSC Slovensko sa vo vodách so zabezpečovacími systémami pohybuje už takmer 10 rokov a mne sa dostalo tej pocty prezentovať vám vlastné skúsenosti nadobudnuté pod touto vlajkou.

V nasledujúcich riadkoch si povieme niečo o poplachových systémoch narušenia, kamerových systémoch, požiarnych systémoch a o domových dorozumievacích zariadeniach. V tomto článku sa budem uberať smerom, ako si čo najkvalitnejšie navodiť pocit bezpečia i pohody a mať ho pod kontrolou vždy, či už sa v ňom nachádzate alebo nie. Neprezradím vám podrobný postup, ako si nainštalovať poplašný systém, ale pokúsim sa vám podať osvetu a zopár užitočných rád. Poradím vám, koho vyhľadať, čo požadovať, čoho sa vyvarovať, čomu venovať zvýšenú pozornosť... Tieto informácie vám môžu poslúžiť ako ukazovatele smeru pre výber značky zariadenia, služieb, montážnej firmy, prípadne súkromnej bezpečnostnej služby...

Integrácia do jediného systému - áno či nie?

V súčasnosti je tendencia všetko integrovať do jediného systému. Je snaha zlučovať všetky tzv. elektrické spotrebiče do jednej riadiacej škatuľky, ktorá sleduje, vyhodnocuje, informuje užívateľa a vykonáva riadenie podľa jeho požiadaviek.

Áno, pre vysoko výkonný čip je hračka odsledovať a odregulovať niekoľko systémov súčasne. A určite je to skvelé mať zabezpečenie, klimatizáciu, domového vrátnika, osvetlenie, rolety, telefóny atď. pod palcom. Ale aj tak by som si dovolil namietať a prinajmenšom, povedať si svoj názor.

Žiadny systém nie je natoľko odolný a robustný, aby dokázal pracovať na 100 %. S každou ďalšou funkciou riadenia, ktorú požadujete, sa systém stáva náchylnejším na poruchu. I keď to bude iba chyba v logike programovania, môže viesť k fatálnej chybe, ktorá vás môže vyjsť draho. Do takého integrovaného systému by som určite nevčleňoval „zabezpečovačku".

Je navrhnutý, aby pracoval samostatne a nezávisle, tak nech tak pracuje. Ale, samozrejme, je to môj názor a je len na vás pre aký typ systému sa rozhodnete.

Poďme si teraz čo-to povedať o zabezpečovacích, kamerových, požiarnych a zvončekových systémoch pre rodinné domy. A ako som už spomenul, výkladovo sa budem snažiť opísať problém ako zdanlivo nezložitý, prístupný pre bežných ľudí, aby nezanechal dojem ako veda o jadrovej fyzike.

Poplachové systémy narušenia

Niekto zabezpečenie objektu nepotrebuje vôbec. Postačí mu vysoký plot a pes. Ale tí, čo už mali do činenia zo zlodejmi vedia, že to je dobré akurát tak na pes­tovanie ťahavých rastlín a chov domácich maznáčikov. Pokiaľ na plote nebude aj ostnatý drôt a v zá­hrade nebude pobehovať pes ako malý medveď, čo miluje popreháňať každú návštevu, skutočne tu nie je nič, čo by sa dalo klasifikovať ako zabezpečenie.

Už pojem „zabezpečenie" nám napovedá, že by sa tu malo čosi zabezpečovať, čosi strážiť. V najčastejších prípadoch ide o objekt, pohyb v objekte, majetok, ceniny, ale hlavne osoby samotné, ktoré sa rozhodli dôverovať takémuto systému.

V súčasnosti je na trhu s touto komoditou dostatok značiek a zákazník si má z čoho vyberať.

A nakoľko všetky zabezpečovacie systémy pracujú na rovnakých fyzikálnych javoch, pre otázku, akej značke sa zveriť do rúk, sa nám vynárajú večné činitele ceny a kvality.

Ako si predstaviť zabezpečenie rodinného domu?

Napríklad klasický jednoposchodový rodinný dom umiestnený v strede oploteného štvorcového pozemku. A je jedno, či je ten plot vypestovaný z tují, z pletiva alebo v kombinácii železobetónu a dreva. V mnohých prípadoch je až píliš ľahko preniknuteľný, takže jeho funkcia je viac-menej iba na vytýčenie vlastníka pozemku. Existujú síce riešenia proti vniknutiu cudzej osoby na súkromný pozemok, ale spravidla si vyžadujú viac, čo do inštalácií a financií, preto sú používané iba tam, kde je to ne­-vyhnutné. To sú, napríklad vojenské, finančné, väzenské alebo pozemky na skladovanie nebezpečných látok a podobne. V takýchto prípadoch sa musí priestor v okolí oplotenia vyčistiť od krovín a stromov, prípadne zredukovať ich množstvo, aby sa zabránilo zbytočným falošným poplachom. Klasickou príčinou falošného poplachu je vietor, t. j. pohyb vetiev a korún stromov alebo pohyb cicavca cez strážené územie, z čoho je zrejmá požiadavka kvalitného oplotenia.

Od plotu sa dostávame k múrom rodinného domu. Tu sa často spomína pojem „plášťová ochrana". Ide o kompletné zabezpečenie nežiaduceho vniknutia do objektu, kde sa každá možná prístupová cesta, ako sú napríklad dvere, okná, garáž alebo balkón, patrične opatrí. O to sa už postará montážna firma, ktorá vhodne nainštaluje mechanické alebo pohybové detekčné členy. Klasickými prípadmi sú magnetické kontakty proti násilnému otvoreniu dverných a okenných plôch alebo detektory rozbitia skla.

Pri predstave, že by sa predsa len niekomu podarilo prejsť cez plášťovú ochranu je ďalším krokom k úspešnému zabezpečeniu montáž pohybových detektorov. V princípe platí: čo miestnosť s okennou plochou alebo vstupnými dverami, to detektor pohybu. Pre ostatné priestory, ako sú spojovacie chodby alebo „kumbály" (priestory bez okien a prístupových dverí), je málo pravdepodobné, že sa bude cez ne niekto dobýjať. Tu sa uvažuje s nízkym rizikom vniknutia, teda inštalácia detektorov nie je nevyhnutnou.

Ešte by som spomenul detektory zvýšenej teploty, dymu alebo plynu, ktoré sa priamo nezasluhujú o vyvolanie poplachu narušením, ale môžu byť zakomponované do „zabezpečovačky" ako doplnkové, prípadne nainštalované ako samostatný systém, ktorý je výlučne dimenzovaný iba na detekciu a prevenciu proti požiaru.

Čo sleduje detektory a vyhodnocuje ich stavy?

Pokračujme ďalej hlbšie do rodinného domu. Prešli sme cez zabezpečenie oplotenia, plášťovú ochranu a interiérové senzory, aby sme sa dostali k srdcu zabezpečovacích systémov. Ide o ústredňu určenú pre tieto systémy. Do nej ústia všetky káblové spojenia s detektormi, so sirénou, s klávesnicou, s tlačidlami na vyvolanie poplachu, GSM bránou a ďalším príslušen­stvom. Spravidla je umiestnená v uzamknutej kovovej škatuli so záložným zdrojom, v tom najhlbšom a naj­ťažšie dostupnom mieste objektu.

Čím sa zapína a vypína zabezpečovací systém?

Pre ovládanie aktivácie a deaktivácie poplašného sys­-tému slúži klávesnica, ktorá komunikuje s ústredňou. Do klávesnice zadáte váš kód a systém buď zapnete, alebo vypnete. Samozrejme, máte na to určitý čas, no po jeho uplynutí sa spustí poplach. Preto netreba spanikáriť ak sa toto zadávanie kódu na prvý pokus nepodarí, ale triezvo a sústredene ho tam opäť naťukať.

Čo sa týka klávesnice, do systému je potrebná aspoň jedna. Inak ich počet závisí od samotného návrhu zabezpečenia, od prístupov do objektu rodinného domu, od požiadavky klienta. Prostredníctvom klávesnice si viete rozdeliť rodinný dom na niekoľko blokov, teda ak viete, že sa v objekte okrem vás nikto iný nenachádza, deaktivujete iba tie bloky (priestor alebo priestory), v ktorých sa budete pohybovať. Ostatné bloky ostanú aktívne, teda v prípade vniknutia, resp. narušenia, sa spustí poplach.

Opis tejto funkcie je len jeden z mnohých, ktoré ponúkajú užívateľovi komfort a pohodlie.

Existuje aj iná forma ovládania zabezpečenia?

Popri klávesniciach sú bežné prívesky alebo diaľkové ovládače, ktorými dokážete vypnúť alebo zapnúť zabezpečenie v objekte. Diaľkovým ovládačom dokážete riadiť aj iné funkcie, ako sú napr. brány na elektrický pohon, garážové dvere, osvetlenie, prípadne priamo spustiť poplach takzvaným Panik tlačidlom. Tieto prostriedky si vyžadujú vašu prítomnosť. Ale ak nie ste momentálne prítomný, sú k dispozícii aj iné, diaľkové formy riadenia. Ide o riadenie prostredníctvom mobilnej siete GSM, kde pošlete textovú správu na príslušné telefónne číslo, čím sa systém vyradí z prevádzky alebo naopak. Toto je vhodné pri vašej neprítomnosti, keď vám príde návšteva, známi alebo opravár, ktorý síce má kľúče, ale nemá prístupový kód. Vy mu sprístupníte objekt a kým prídete domov, bude všetko hotové. Jedinou vašou povinnosťou je zakúpiť si SIM kartu od vášho obľúbeného telefónneho operátora s dostatočným kreditom alebo na paušál.

Bežná je aj administratíva cez pevnú telefónnu linku a internet, ostatné je už záležitosťou montážnej firmy. Tá rozšíri systém o príslušné zariadenia, ktoré sú potrebné k prenosu informácií po spomenutých komunikáciách.

Pre internetové pripojenie sa vyžaduje príslušný softvér, ktorý vám dodá montážna firma. Prostredníctvom toho softvéru si viete zo vzdialeného miesta autorizovať prístupy, nastavovať a riadiť zabezpečenie, skrátka všetko, čo je k dispozícii pre užívateľa.

Nie je problém domáce zvieratko?

Súčasné technológie poskytujú detekčné členy, ktoré sú určené aj pre objekty z domácimi zvieratami. Sú to klasické detektory pohybu, ktoré sú do určitej hodnoty necitlivé. Táto necitlivosť sa označuje ako imunita a udáva sa v kilogramoch. Najčastejšie domáce zvieratá sú mačky a psi, a z pohľadu zabezpečenia je dôležitá ich veľ­kosť, ale aj po­hyblivosť. Napríklad 3 kg mačku vidí snímač na vzdialenosť 10 metrov ako 1 kg objekt, ale na vzdialenosť 1 met­ra ju vidí ako 50 kg veľký objekt, čo vedie k poplachu. Treba povedať, že použitím týchto snímačov sa znižuje celkový efekt zabezpečenia. Napríklad pri opakujúcich sa falošných poplachoch v objektoch, kde sa nachádza zviera, ho majiteľ automaticky ignoruje a vypína bez akýchkoľvek overení, či skutočne ide o falošný poplach. Sú známe dôvody, keď sa na krádežiach podieľajú deti, pre ich malú výšku a nízku hmotnosť. Často sa domáce zvieratko správa mierumilovne, nie je prekážkou pre votrelca. Tu by som odporučil čiastočne obmedziť pohyb zvieraťa po objekte, napríklad iba na jednu izbu, čím si dokážete čiastočne odsledovať hodnovernosť poplachu.

Treba spomenúť aj dodržanie celkovej hygieny v objekte, pretože aj malé tvory, ako sú myši, pavúky aj muchy, dokážu vysoko citlivé snímače zaregistrovať a vyhodnotiť poplach.

Dá sa systém rozšíriť, prípadne riadiť ním iné elektronické systémy?

Rozšírenie systému je tou najzákladnejšou charakte­ristikou „zabezpečovačky". Ak sa systém dobre a z dlhodobého hľadiska rozumne nadimenzuje, mal by byť rozšíriteľným. V opačnom prípade sa musí vymeniť ústredňa na vyšší rad.

Ak si pod pojmom „elektronický systém" predstavíme príjazdovú bránu, garážovú bránu, osvetlenie pred domom alebo v dome, vykurovanie, klimatizáciu, rolety atď., áno - je to možné. Ústredne majú priamo na doske plošného spoja výstupy, ktoré pri určitom naprogramovaní, resp. pri aktivácii a deaktivácii zabezpečenia, dokážu obhospodarovať jednoduché operácie logiky (zapnúť/vypnúť). Tým uvedú zariadenia do činnosti, kde sa už riadia svojím riadiacim procesom, t. j. nezaťažujú zabezpečovací systém. Pre požiadavku ovládania viacerých „elektronických systémov", ak umožňujú výstupy na ústredni, sa dá systém bez problémov rozšíriť ďalším príslušenstvom.

Čo sa deje v prípade poplachu?

Vznik poplachu sa spravidla prejaví ako prenikavý, nepríjemný hluk sirény. Nakoľko je zvuk v otvorenom pries­tore dobre šíriteľný, je niekedy problém zistiť, kde je zdroj poplachového tónu. Preto sú k dispozícii sirény vybavené aj svetelnou signalizáciou pre rýchlejšiu identifikáciu objektu v poplachu v prípade tmy. Sú však aj prípady, kedy je potrebný tichý poplach s prenosom signálu.

Pri poplachu sa systém správa tak ako bol naprogramovaný, teda posiela informácie o poplachu buď prostredníctvom textovej správy na vopred navolené telefónne čísla, prípadne volaním na pevnú linku, ďalej cez internet do príslušného počítača, alebo ak je objekt napojený na pult, tak na pult centrálnej ochrany (PCO, resp. SRP).

Podľa požiadavky sa dá siréna namontovať tak do exteriéru, ako aj do interiéru. Interiérové majú spravidla menší výkon cez uzavretý priestor. Účelové bývajú aj tzv. tiché poplachy, kde sa iba posiela informácia o poplachu na príslušné miesta. Vtedy je možnosť prichytenia zlodejov priamo na mieste činu. Táto voľba pop­lachu je veľmi závislá od okolností, a preto je aj menej používaná.

Ako sa zachovať v prípade poplachu?

Ak vám príde na mobilný telefón správa typu „poplach kuchyňa", alebo vám zazvoní telefón, kde sa ozve váš hlas s podobným textom, určite tieto správy neignorujte! Veď, práve kvôli tomuto ste zaplatili nemalé peniaze, aby ste predišli ešte väčším stratám. Skúste kontaktovať svojich kolegov, keď ide o pracovné priestory alebo rodinných príslušníkov, keď o rodinný dom. Možno vám k tomu povedia omnoho viacej. Ale ak ste si istý, že v tento deň a v tento čas by sa v objekte nemal nikto nachádzať, podniknite patričné kroky. Prinajmenšom skúste kontaktovať políciu, ktorá má zo zákona povinnosť preveriť takéto podozrenie. Alebo ak je to možné, zavolajte si ešte niekoho (určite nie sám) a vyberte sa spoločne skontrolovať objekt.

Alebo zavolajte susedom, či nespozorovali niečo neobvyklé, nejaký pohyb v objekte a podobne.

Určite sa vám bude ľahšie spať, keď si budete na 100 percent istý, že to bol len falošný poplach, ako s malou dušičkou čakať do rána, či to nebol len zlý sen.

Vo vlastnej skúsenosti som zažil omyl, ktorý pramenil z nedôkladného zabezpečenia objektu proti vniknutiu zvieraťa, konkrétne mačky, kde sa začal časom pravidelne ignorovať falošný poplach. Táto nedôslednosť jedného večera viedla k zbytočnej lúpeži, čím sa inštalácia zabezpečovacieho systému mnohonásobne predražila.

Je možné pripojiť objekt na pult centrálnej ochrany - PCO?

Pult centrálnej ochrany sa dá bežne charakterizovať ako zariadenie, do ktorého sa pripájajú výstupy zo zabezpečovacích systémov. Ak nastane v nejakom objekte poplach, ten sa pošle do PCO, kde príslušný personál pošle správu o poplachu najbližšej motorizovanej jednotke.

Pri voľbe bezpečnostnej firmy si môžete vybrať z policajtov, mestských policajtov alebo súkromných bezpečnostných firiem SBS.

Z týchto troch poskytovateľov sú najbližšie k zákazníkovi súkromné bezpečnostné firmy. Poskytujú bezpečnostné služby formou okamžitého výjazdu, čo je ich primárnou činnosťou. Ponúkajú viac druhov pripojenia na PCO, a to formou pevnej telefonickej linky, prostredníc­tvom GSM siete, internetu alebo vysielačkou.

Čo sa týka výberu SBS, odporúčam hľadať len firmy, ktoré majú za sebou už niekoľko úspešných rokov. Podľa možnosti dajte prednosť tej firme, ktorá má stálych zamestnancov a profesionálny prístup. Taktiež aj informácie o priemernom množstve vozidiel v teréne alebo priemernom čase príjazdu na miesto poplachu môže rozhodnúť, ktorej bezpečnostnej firme budete za služby platiť. Tu odporúčam na začiatok použiť internet, diskusné fóra, rady známych alebo potom priamo navštívte danú firmu, nech sa prezentuje, nech vo vás vyvolá pocit bezpečia.

Čo si treba uvedomiť pred inštaláciou „zabezpečovačky"?

Pred inštaláciou „ideálneho systému" treba uvažovať nad mnohými faktormi, ako sú architektúra objektu, voľba vhodnej montážnej firmy, rozpočet, vaše nároky, pripojenie na súkromnú bezpečnostnú službu atď.

Z tohto polemizovania sa určite dostanete k ďalším otázkam, ako napríklad akej značke sa zdôveriť, akú montážnu firmu si najať, čo všetko do rozpočtu plánovať...

Taktiež uvažujte aj s potrebným časom, kde inštalácia systému nie je otázkou pár hodín, ale niekoľkých návštev počas niekoľkých týždňov. Obhliadka objektu, návrh najvhodnejšieho variantu zabezpečenia, nakáblovanie, montáž, oživenie, nastavenie, skúšanie, servisné „dolaďovanie", zásahy, aj tieto veci treba absolvovať. Navyše, teraz sa bavíme len o poplachových systémoch narušenia, skúste si predstaviť, že požadujete aj inštaláciu kamerových a požiarnych systémov. Oprávnene, to nie je veda pre hocikoho, k tomu treba skúsenú firmu a dostatok času.

Ako zvoliť kvalitný výrobok?

Rôznym značkám zodpovedá aj rôzna kvalita. Vyhľadajte si zopár známejších a zopár menej známych značiek, ktorým budete pripisovať dojmové body. Pre najlepší zdroj informácií odporúčam opäť internet, diskusné fóra. Niekomu možno bude stačiť rada od kamaráta alebo suseda, ale každopádne, nedajte hneď na prvú značku, na ktorú natrafíte. Prečítajte si čo-to o nej, skúste si zistiť históriu značky, čas pôsobenia na našom trhu..., to všetko vás môže naviesť na správnu voľbu.

Ako sa prejavuje nekvalita výrobku?

Najčastejšie je to časová trvácnosť. Tie najkvalitnejšie značky majú svoje ústredne a detektory nainštalované viac ako 15 rokov a naďalej si plnia svoje povinnosti. Ďalej si treba uvedomiť dôvody a príčiny zlyhania systému, kde môže byť na vine, napríklad montážna firma alebo hoci aj blesk. Napríklad za nekvalitu u detektorov sa považuje časté vyhlasovanie falošných poplachov. V bežných prípadoch sa dá stiahnuť citlivosť snímača, ale je otázne, či to nezníži aj vplyv zabezpečenia. Kla­sickou nekvalitou je prejav nefunkčnosti, čo by sa v sys­témoch zabezpečenia nemalo stávať, prípadne s minimálnym percentom výskytu.

Opäť z vlastnej skúsenosti viem, že mnohokrát dopláca koncový zákazník na nekvalitu výrobku častými servisnými, samozrejme, platenými zásahmi. Taktiež aj každý výjazd súkromnej bezpečnostnej služby na poplach je platený.

Pri ideálnom stave a kvalite zabezpečovacieho sys­tému platí, že ak sa vás nikto nepokúsi vykradnúť, budete montážnu firmu vidieť iba raz do roka, pri povinných kontrolách alebo výmene záložnej batérie. Takže stále platí, buď jednorázovo zainvestovať o trochu viac ako potom systém pravidelne a nechutne preplácať kvôli jeho nestabilite a nízkej kvalite za podozrivo nízku cenu.

Taktiež systém, ktorý je na trhu už veľa rokov a vy pri hľadaní správnej voľby značky sa stále stretávate s negatívnymi názormi, nemusí to byť jasným ukazovateľom. Možno je to len odozva montážnej firmy, ktorá nedokázala daný systém dôkladne nainštalovať.

Ako si vybrať montážnu firmu - MF?

Podľa zákona môžu zabezpečovacie sys­témy montovať a po­skytovať servis iba firmy s platnou licenciou o technickej službe. Nikdy si nedávajte robiť „zabezpe­čo­vačku" od človeka, prípadne MF, ktorá túto licenciu nemá.

Je jedno, či ju mali alebo nie, ak ju nemajú teraz, asi je na to dôvod, prečo ju nezískali. Taktiež v prípade poistnej udalosti vám nikto neuhradí vzniknutú škodu, lebo ste nemali systém nainštalovaný tak, ako sa požaduje.

Výber MF je podobne ako u značky „zabezpečovačky" veľmi dôležitý. Spravidla je podmienený jej históriou, profesionalitou, referenciami, cenou za montáž, samozrejme, odporúčanie spokojného kamaráta, známeho a pod. Opäť spomeniem internet ako dobrý zdroj informácií.

Dobrá MF by vám mala navrhnúť adekvátny systém pre váš objekt a vaše požiadavky. Ak by sa vám niečo nepozdávalo a mali by ste podozrenie na zbytočné, predimenzované inštalácie, radšej sa dôkladne povypytujte a čakajte vysvetlenie, patričné odôvodenie. Ak stále pretrváva podozrenie zbytočnosti, radšej povedzte nie, že to tam nechcete, prípadne zmeňte MF. Máte na to právo. Ale treba si aj uvedomiť, že MF zabezpečovacích systémov sú odborníci, vedia čo robia a pravdepodobne po rokoch skúseností to robia poriadne.

Taktiež nezabudnite, že neplatíte len za tovar, ale aj za montáž (za robotu), z čoho sa dá tiež odvodiť nejaký pomer ceny za tovar a ceny za montáž, podľa ktorého sa dá orientovať a porovnávať ceny jednotlivých MF.

Ak stále nie ste si istý, radšej si dajte spraviť cenovú ponuku od konkurencie. Aspoň budete mať čo porovnávať a hodnotiť. Taktiež môže veľa spraviť aj prvý dojem v telefonickom rozhovore, prípadne dojem z osobného stretnutia a podobne.

A ešte jedno upozornenie. Vyberte si takú MF, ktorá má skúsenosti s vami vybranou značkou zabezpečovacieho zariadenia. V prípade, že by ste si toto neuvedomili, MF by vás mala automaticky poslať ku konkurencii a nesnažiť sa vám namontovať to, s čím nemá skúsenosti.

Kamerové systémy - CCTV

Kamery s označením CCTV (Closed Circuit Television), v preklade uzavretý televízny okruh, sú priamo určené na rozšírenie úrovne zabezpečenia a sledovania. Osvedčili sa ako prostriedok spätného overenia, napr. pri kráde­žiach, nezodpovedných zamestnancoch alebo len počas vašej neprítomnosti. Pri CCTV kamerách je zaujímavá ich rozmanitosť rozdelenia, čo sa dá pripísať ako dobrý marketingový ťah. Zákazník alebo MF má na výber z množstva kamier, kde si môže zvoliť kamery s požadovanými a hlavne s dostačujúcimi parametrami.

Aké kamery požadovať?

Tu by som odporučil urobiť si predbežný rozpočet, do ktorého by ste sa chceli vtesnať. Tiež si treba uvedomiť, že kvalitnejšie systémy sú nákladnejšie, čím sa môže suma vyšplhať pokojne aj cez 100 000 korún. Určite by som odporúčal konzultovať otázku kvality a ceny s MF, iste vám poradia nejaký kompromis nastavený na váš rozpočet.

Ako som spomenul, je veľa druhov kamier s rôznymi charakteristikami. Pre najbežnejšie rozdelenia uvediem montáž do interiéru, exteriéru, statické, pohyblivé (otáčavé), klasické, pologuľaté (DOME), s možnosťou videnia deň/noc, podľa kvality snímania, čierno-biele, farebné snímanie, pripojenie na internet a iné, ktoré rozhodujú o najlepšom využití danej kamery.

Uloženie a sledovanie záznamu z kamier

Ku kamerovým systémom neodmysliteľne patria digitálne videorekordéry (DVR), ktoré dokážu obhospodarovať viacero kamier naraz a súčasne aj spracovať ich snímané signály. Tým spracovaním sa myslí nahrávanie a prehrávanie už nahratého signálu, bez prerušenia na­hrávania. Kapacita diskového poľa, teda priestoru, kde sa snímaný signál ukladá, je viac-menej neohraničená. Ak sa stane, že začne dochádzať voľ­ný priestor na disku DVR, bude vás o tom zavčasu informovať. Teda máte ešte dosť času na to, aby ste stihli kontaktovať MF, ktorá vykoná príslušný servisný zásah. Spravidla to bude zálohovanie uloženého materiálu z pamäte DVR na cédečko, pamäťovú kartu alebo externý harddisk. Potom sa úložisko vyčistí a cyk­lus sa môže opakovať. Taktiež je tu možnosť automa-

tického premazávania starších záznamov. Napríklad, ak je záznam starší ako mesiac, nastavenie DVR ho začne automaticky premazávať aktuálnym snímaním kamier.

Ale tieto veci sú už vecou konkrétneho nastavenia, kde máte možnosť na výber aj kvalitu záznamu, spus­tenia záznamu, alarmovú signalizáciu a podobne. Ale pokiaľ nevyžadujete špeciálne nastavenia, bude váš systém nastavený na nejaký štandard, ktorý môže byť pre každú MF iný.

Na sledovanie záznamu sa odporúčajú monitory určené len pre kamerové systémy. Samozrejme, že takéto kamery sa dajú pripojiť aj na bežný televízny prijímač s tunerom, ale tu klesá kvalita zobrazovaného záznamu, prípadne sa môže vyskytnúť rušenie.

Najvhodnejšie sú buď monitory na to určené, alebo LCD monitory, tie isté, ktoré sa používajú k počítačom. Tu treba spomenúť, že u LCD môže byť problém s ostrosťou obrazu. Za bežných užívateľských podmienok to nevadí, ale pri kvalitnejších systémoch, kde sa vyžaduje okamžité overenie detailného záznamu sa odporúča priamo na to určený monitor.

Sledovanie záznamu alebo aktuálneho snímania kamier sa dá buď priamo na DVR, alebo prostredníctvom internetu. Otáčanie kamier, približovanie a vzďaľovanie je tiež možné, to už potom závisí od kamier, či majú tieto schopnosti.

Možnosť sledovania záznamu cez internet by mali mať v súčasnosti vyriešené už všetci dobrí výrobcovia kamerových systémov. Stačí už iba internet.

Nenaruší sa inštaláciou kamier súkromie iných?

Áno, aj toto môže byť problémom pri kamerových sys­témoch. Spravidla je to vecou nastavenia, kde sa dá na kamere alebo prostredníctvom DVR určiť body na kamere, ktoré sa nemajú snímať. Tieto sa zobrazujú na monitore ako čierne štvorcové plochy a takto sú aj nahrávané do DVR. Napríklad, máte nastavenú kameru na vchod do vášho domu, kde okrem priestoru pred domom zaberáte aj susedov dom s oknami a podobne. To už môže byť pádny dôvod pre susedskú nezhodu. Potom je potrebné dané miesto označiť buď informačnou ceduľou, prípadne samolepkou, že priestor je sledovaný kamerovým sys­témom, ale to montážne firmy vedia. Kto však nemá nekalé úmysly, nemal by mať s týmto žiaden problém.

Taktiež, ak ste pripojený na pult centrálnej ochrany, pracovníci súkromnej bezpečnostnej služby môžu mať prístup pozrieť si aktuálne snímanie kamier len v prípade alarmu.

Protipožiarna ochrana EPS

S označením EPS je elektrická požiarna signalizácia presne totožná s poplachovými systémami narušenia PSN. Obsahuje tie isté prvky, ako sú ústredne, klávesnice, detektory, sirény a pod., no s tým rozdielom, že vyhodnocujú požiarny poplach. Tieto systémy sú dimenzované na pokrytie veľkých budov alebo rozľahlých skladových priestorov, kde zo zákona platia prísnejšie pravidlá, ale dajú sa s nimi zabezpečiť aj menšie rodinné domy. Niekde postačí iba zopár detektorov dymu, plynu, tepla, ktoré sa cielene nainštalujú do najrizikovejších izieb s tým, že sa pripoja na ústredňu určenú pre PSN. Ale niekde môže byť vyslovená požiadavka na samostatnú inštaláciu elektronickej požiarnej signalizácie. V týchto prípadoch môže byť v každej miestnosti protipožiarny snímač, je nainštalovaných viac PANIK tlačidiel, špecifická siréna a pod. Aj tu je možnosť napojenia po­žiarneho systému na hasičov prostredníctvom pevnej telefónnej linky, siete GSM alebo internetu.

Tu treba spomenúť, že protipožiarna ochrana pre rodinné domy je dobrovoľná a slúži len ako šírič poplašnej správy o možnom vzniku požiaru. Preto je nevyhnutné, aby sa vzniku požiarom predchádzalo, čo si vyžaduje zodpovedné správanie a dodržiavanie určitých pravidiel.

Domové dorozumievacie zariadenia - DDZ

DDZ sú klasické zvončekové systémy, ktoré môžu byť vo vyhotovení audio alebo video. Pre video telefón je voľba farebného alebo čierno-bieleho zobrazenia, plus inštalácia pamäťového modulu.

Pamäťový modul odfotografuje každú návštevu v čase vašej neprítomnosti. Vonkajšie hovorové jednotky možno ľubovoľne vyskladať podľa požiadavky zákazníka, môže si vybrať aj farebný odtieň. Od jedného tlačidla na vchode s rôznym počtom telefónov v objekte s interkomovým zapojením, až po viacero vchodov, kde sú hovorové jednotky s viacerými tlačidlami a prídavnou kamerou. Možnosť montáže na povrch alebo zapustenia do muriva plus poveternostný kryt, to všetko by tieto sys­témy mali mať k dispozícii.

Realizácia prístupu do rodinného domu je vhodne riešená kódovými zámkami, bezkontaktnými čítačkami alebo prostredníctvom čítačiek odtlačkov prstov. Hlavnou výhodou týchto prístupov je v absencii kľúčov. Tak, ako doteraz spomínané systémy, sú aj tieto poistené záložným zdrojom pre prípad výpadku elektrickej energie.

Je bežné, že rôzne značky disponujú rôznym sortimentom, ktorý buď spĺňa požiadavky zákazníka, alebo nie. Niektoré značky môžu ponúkať viac odolné sys­témy proti vandalom, iné sú zas stabilnejšie s luxus-ným dizajnom.

Pre rôzny počet účastníkov v objekte je možné sys­tém buď samostatne vyskladať alebo navrhnúť KIT riešenie. KIT sa označuje súprava, ktorá obsahuje všetko potrebné pre konkrétnu inštaláciu. Je určený pre menšie riešenia, ako je napríklad rodinný dom. Výhodou je jednoduchšia inštalácia a nižšia cena. Sú v rôznych vyhotoveniach, ako napríklad audio KIT, video KIT, kódový, s bezkontaktnou čítačkou kariet alebo príveskov a podobne. K týmto kombináciám patrí aj montáž na, alebo pod omietku. Niektoré KITy sú rozšíriteľné tak s vonkajšími hovorovými jednotkami, ako aj s telefónmi a iné zasa poskytujú inštaláciu iba po dvoch žilách. Alebo je k dispozícii video KIT, kde je možnosť napojenia video signálu na televízor.

Kvalitné montážne firmy majú zákazníkom čo ponúknuť. Inštalácia týchto systémov si nevyžaduje oprávnenie o technickej službe (licenciu). Tieto systémy montujú aj bežné elektromontážne firmy.

Potrebujem video telefón, keď mám CCTV?

To záleží od inštalácie kamerového systému. V nie­ktorých prípadoch vidíte cez CCTV kameru, že niekto je pred bránkou a zvoní, ale nevidíte mu do tváre kvôli múru, stromu, uhlu natočenia kamery a pod. Neviete kto to je. Preto je niekedy inštalácia video vrátnika účinnejšia pre kontrolu návštev, ako kvalitný kamerový systém. Kamera zabudovaná vo vonkajškom module priamo pozerá na priestor pred bránkou.

Prevencia

Aby sa stala „zabezpečovačka" účinnou v plnom rozsahu je nevyhnutné, aby sa dodržovali základné rady a odporúčania, ktoré dostanete od montážnej firmy. Oni vám povedia všetko podstatné, čo treba pre plnohodnotnú „zabezpečovačku", ale pozor, nie je ich povinnosťou vás prehovárať a kontrolovať. Ide o momenty, kedy vám pracovník MF programuje kódy a vysvetľuje ovládanie cez klávesnicu. Tu by som vás chcel poprosiť, aby ste spozorneli a sústredene počúvali, čo vám rozpráva. Nie je ani tak dôležité to okolo programovania, ale to pomimo, tie rady. Napríklad, nedávajte jeden a ten istý kód všetkým zamestnancom, každému priraďte iný kód, naprogramujte kód nového zamestnanca až po uplynutí jeho skúšobnej doby a nezabudnite ten kód po rozviazaní pracovného pomeru zrušiť. Toto nie sú banality, ale skutočne účinné fakty, ktoré sa dopočujete od dobrej montážnej firmy.

A ak vám pri predstave programovania naskakuje husia koža, treba zavolať montážnej firme. Od toho sú tu a vždy vás to vyjde lacnejšie ako vykradnutie.

S pozdravom váš obchodník

Ing. Martin Marčánik, DSC Slovensko, www.dsc.sk

Snímky: DSC Slovensko

Všetky ceny uvedené v € sú prepočítana konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk

2008 Všetky práva vyhradené