Články

„Zvončeky“ pre rodinné domy a menšie objekty
20.06.2008 | 18:13:12

Aj vy patríte k tým šťastným majiteľom novopostaveného rodinného domu a pri vchodových dverách alebo bránke máte namiesto „zvončeka" iba káble?

Alebo ako firma, ste sa práve presťahovali do nového objektu, prípadne zrenovovali starý a chcete to dať najavo aj zvonku?

Predokladám, že budete chcieť niečo nenáročné, podobné „zvončeku" (domácemu dorozumievaciemu zariadeniu), ako ste doteraz poznali alebo vlastnili.

Ak som sa aspoň raz strafil do vášho aktuálneho alebo očakávaného problému, určite vás bude tento článok zaujímať. A keďže nie sú „zvončeky" ako „zvončeky", ale dajú sa rôzne kombinovať aj s prístupovým systémom, stávajú sa tieto systémy zaujímavejšími. A veľmi zaujímavé sú aj riešenia od talianskeho výrobcu, ktorý s dizajnom a riešeniami dosiahol úroveň, o ktorej sa bližšie dočítate v nasledujúcich riadkoch.

Väčšina z vás, pravdepodobne, mala tú česť stretnúť sa so zvončekovými zariadeniami. Poznáte podstatu, na čo slúžia, ale aj to, ako vedia znepríjemniť život. To znamená, vôbec nerozumiete volajúcemu na druhom konci, počuť iba chrapot, šum alebo nepríjemný piskot (spätnú väzbu). No a potom, dohovorte sa. Nie všetky systémy predbieha negatívna reklama a tento je jeden z nich.

Prejdime si aspoň základné delenie takýchto sys­témov pre ľahšiu orientáciu v texte a v terminológii, a v ďalšom si uvedieme konkrétne riešenia pre rodinné domy a malé objekty. K deleniu „zvončekov" (dorozumievacích zariadení) stačí podotknúť, že oboznámením sa s týmto vetvením dáva vám - zákazníkovi, priestor na plnohodnotný výber. V opačnom prípade by to mal byť predajca, ktorý vám uvedie všetky možnosti, podľa ktorých si viete konkrétne povedať čo áno a čo nie.

Vzhľad a dizajn zariadení

Ako prvé by vás mal zaujať vzhľad a dizajn zariadenia. Kupujeme si predsa veci, čo sa nám páčia a nie naopak. A mnohokrát si to ani neuvedomuje, ale podvedome dávame prednosť produktom, ktoré nás čiastočne charakterizujú, náš stav, náladu a povahu. A elegantný „zvonček" môže byť už tým prvým vnemom, ktorý vás bude reprezentovať.

Väčšina predajcov ponúka viacero dizajnových riešení. Pre systémy opísané v tomto článku to nebude inak, vyberať môžete z dvoch zaujímavých vyhotovení.

Audio či Video?

Pri voľbe „zvončekového" zariadenia je bežné postupovať, doslovne, smerom z vonka do vnútra (do objektu). Základom je voľba Audio alebo Video dorozumievacieho zariadenia.

Komunikácia medzi vonkajším vchodom a vnútorným telefónom prebieha iba rečou (Audiom) alebo je rozšírená o kamerový dohľad (Video).

Spravidla býva kamera inštalovaná priamo s Audio systémom, ale pre širší záber priestoru pred vstupom je možnosť rozšírenia o prídavnú kameru, ktorá naďalej zostáva súčasťou zvončekového systému. Pre konkrétnu požiadavku video vrátnika sa naskytá zákazníkovi ďalšia možnosť výberu zobrazovania snímaného priestoru, buď vo farbe alebo čier­nobielo.

A keď sú tieto otázky zodpovedané, pokračujme ďalej výberom z počtu užívateľov, tzn. počtu tlačidiel na vchode pri vstupných dverách. Od tohto čísla sa odvíja počet audio alebo video telefónov zapojených v systéme. No, ak na vchode nie je dostatočný priestor pre požadovaný počet tlačidiel, ďalšou mož­nosťou je voľba integrovaného modulu, kde Audio alebo Video sú začlenené dohromady s kódovou klávesnicou a textovým displejom.

Ak sme sa už prehrýzli týmto, ďalšia možnosť je inštalácia vonkajšie tabla buď priamo na stenu, alebo ho dať zapustiť pod omietku. Aký je medzi tým rozdiel? Cenový rozdiel medzi inštalačnými rámčekmi je minimálny. Podstatné je uvedomiť si cenu za realizáciu inštalácie, kde montáž na stenu si vyžaduje vyvŕtať aspoň štyri diery a inštalácia pod omietku, vysekať do panelu presný rozmer (hĺbku) zvon­čeko­vého rámčeka.

Popravde, rámčeky rôznych firiem majú rôzne rozmery tak na povrch, ako aj pod omietku, a preto je niekedy dobré sa zaujímať aj o tento tretí rozmer.

A ešte aké vyhotovenie rámčeka si prajete - strieborné alebo zlaté?

Pokračujme ďalej otázkami: Koľko vchodov je do objektu? Bude na každom vchode ten istý návrh tlačidlového tabla? Požadujete intekcomovú komunikáciu medzi jednotlivými účastníkmi v objekte? Analógové alebo digitálne (dvojžilové) vyhotovenie?

Aké telefóny si prajete? Pre Audio telefóny mi prichodí na um hneď niekoľko otázok.

Majú byť obyčajné, iba s možnosťou otvárania vchodových dverí alebo s LED indikáciou stavu vchodových dverí, s možnosťou vypnutia zvonenia (funkcia „súkromie")?

Slúchadlové Video telefóny sú riešené jednotným vyhotovením, s voľbou pre čiernobiele alebo farebné zobrazovanie. Otázka, aj s pamäťou záznamov v prípade vašej neprítomnosti?

A čo tak Audio alebo Video Hands-free telefóny? S montážou inštalácie na stenu alebo pod omietku? V akom dizajnovom vyhotovení - v bielej, striebornej, karbónovej?

Táto kopa otáznikov vám určite nemusí naháňať strach. Pokiaľ nemáte konkrétne požiadavky alebo technicky náročné riešenia, všade by sa mal uvažovať bežný štandard. Ale ak netušíte, čo máte od systému požadovať, dobrý obchodník by vás mal s týmito možnosťami oboznámiť.

K možnostiam dorozumievacích zariadení patrí aj ich rozšírenie o prístupový systém. Spravidla ide buď o kódovú klávesnicu, bezkontaktnú čítačku prístupových médií, ako sú karty, alebo kľúčenky, alebo čítačku odtlačkov prstov. Rozmery a dizajn sú totožné so zvončekovým systémom a dá sa bez problémov zlučovať a kombinovať. Podstatou je zvýšenie bezpečnosti, napríklad, keď chce mať rodič/zamestnanec dohľad nad prístupom svojich detí/zamestnancov. Druhoradé sú výhody pohodlnejšieho prístupu do objektu, absencie kľúčov...

KIT - všetko v jednom

Teraz sa poďme pozrieť na konkrétnejšie riešenia vhodné pre rodinné domy a menšie objekty. Existuje určitá hranica, kde sa zákazníkovi ponúka jednoduchšie, menej technicky náročné riešenie s bohatou možnosťou výberu. Ide o tzv. krabicové vyhotovenia, známe aj pod pojmom KIT. A keď sa povie KIT, tak je to isté ako pojem „všetko v jednom" (all in one), za jednotnú cenu. Tu sa nemusia zvlášť započítavať položky ako vonkajšie hlásky, rámčeky, napájacie príslušenstvo a telefóny - KIT obsahuje všetko, čo potrebujete k inštalácii za jednotnú a príjemnejšiu cenu. Stačí si vybrať.

Delenie týchto súprav je podobné, ako som vyššie uviedol. Konkrétne a zároveň hlavné obmedzenia sú v počte vchodov a v počte telefónov (počte užívateľov). Pre jasnejšiu orientáciu uvediem limity; od jedného vchodu a jedného telefónu po štyri vchody a štyri telefóny. Samozrejme, že nie všetky KITy majú takúto variabilitu, no každý je niečím charakte­ristický a vie vhodne riešiť požiadavky zákazníka. Ešte doplním, že voľba vyhotovenia vonkajšej hlásky na povrch alebo pod omietku, je pri týchto súpravách samozrejmosťou.

Z čoho môžete vyberať

Začnime Audio KITom pre jeden vchod a jeden alebo dva Audio telefóny, podľa požiadavky. Tieto parametre výrobca rozšíril o ponuku KITov s možnosť interkomunikácie, t. j. s možnosťou komunikácie me­-dzi telefónmi. A to sa dá využiť tak v rodinných domoch, kde sa pohodlne dovoláte do vzdialenejších priestorov garáže alebo na poschodie ako aj vo firemných priestoroch, kde nie je telefónna ústredňa s možnosťou klapkového vyvolávania.

KITy rozšírené o prístup s kódovou klávesnicou, umožňujú prístup prostredníctvom niekoľkých kódov.

Konkrétne máte k dispozícií dva kódy s riadením dvoch výstupov. Výstupom sa myslí elektrický zámok na dverách a podobne. Alebo tri kódy a tri výstupy. Tu je výhoda prístupu do objektov, kde je zvýšený pohyb zamestnancov.

O KIToch s rozšírením o bezkontaktnú čítačku prístupových médií len toľko, že princíp je podobný ako u KIToch s kódovou klávesnicou, s rozdielom prístupu, ktorý je realizovaný prostredníctvom kariet alebo kľúčeniek.

Novinkou je Video KIT s prístupom realizovaným čítačkou odtlačkov prstov. Nepotrebujete si pamätať žiadnu kódovú kombináciu, nepotrebujete so sebou nosiť žiadne karty ani prívesky, je to len o vašom prste a prstoch vašej rodiny alebo zamestnancov. Jedným prstom si otvoríte bránku na pozemok, s druhým prstom si otvoríte vchodové dvere do objektu a tretím prstom si otvoríte garáž.

Tieto parametre „zvon­če­kov" (1 vchod a 1, 2 telefóny) a rozšírenia (interkom, kódová klávesnica, bezkontaktná čítačka médií alebo čítačka odtlačkov prstov) sú dostupné aj vo vyhotoveniach Video KITov a niektoré z nich toho dokážu ešte viac. Konkrétne, KIT VK4K dokážete rozšíriť na štyri vchody a štyri video telefóny tým, že máte možnosť interkomovej komunikácie a na každý video telefón môžete pripojiť maximálne dva audio telefóny. Samozrejme, otvárajú sa len tie vchody, z ktorých bolo vyzvonenie realizované. Takže z jednej KIT súpravy viete časom vyskladať celkom pokročilú komunikačnú sieť podľa vašich požiadaviek a predstáv.

Art. 380 - zvlášť zaujímavý komponent

Je na prvý pohľad nič nehovoriaca elektronická škatuľka, ale predsa svojimi parametrami dokáže zaujímavo rozšíriť dorozumievacie zariadenie. Umožňuje pripojiť „zvonček" k vášmu domácemu telefónnu pripojenému na pevnú linku. To znamená, že prenáša zvonenia z vonkajšej hlásky do pevnej telefónnej siete. Pre prípad Video KITu s Art.380, sa pri volaní z bránky pred domom spustí zvonenie na video telefóne, teda sa zobrazí priestor pred kamerou, ale začnú zvoniť aj telefóny pripojené k pevnej linke. Na prvý pohľad sa to nezdá ako veľká vec, no pokračujme ďalej. Art.380 sa programuje prostredníctvom tónovej voľby, ale ak v objekte nemáte zavedenú pevnú linku, nevadí. Nastavenia si pamätá, môže sa predprogramovať a používať aj tam, kde pevná linka nie je alebo nemôže byť zavedená.

Napríklad, si predstavte objekt, väčší rodinný dom, s domácimi bezdrôtovými telefónmi (domáci interkom od inej firmy), tie sú pripojené k jednotke Art.380, a tá je, samozrejme, prepojená s talianskym „zvončekovým" systémom. Pokojne môžete grilovať na záhrade a nemusíte sa obávať, že nebudete počuť zvonenie zo zvončeku pri vchode, lebo zvonenie sa prenáša na váš bezdrôtový telefón, ktorý máte po ruke pri grile.

Pokračujme ďalej nastaveniami tejto jednotky. Ako som uviedol, prenáša zvonenie z vchodového „zvončeka" na domáci interkom alebo do pevnej siete. Prenos sa môže nastaviť ako okamžitý, hneď po zazvonení, alebo po určenom počte zvonení, alebo po uplynutí nastaveného času od zazvonenia. Ak máte zavedenú pevnú linku, do Art.380 môžete uložiť jedno telefónne číslo, na ktoré sa bude zvonenie prenášať. Túto funkciu využijete hlavne počas vašej neprítomnosti. Po určitom počte zvonení sa volanie presmeruje na váš mobilný telefón alebo na telefón vo vašej kancelárii. A ak to bude, napríklad rodinný príslušník, ktorý si zabudol kľúče alebo váš záhradník, ktorý prišiel upraviť záhony, viete mu otvoriť bránku, prípadne ovládať ďalšie dva elektrické výstupy podľa potreby.

K ďalším možnostiam spomeniem ešte nastavenie hlasitosti prenášaného hovoru, nastavenie počtu zvonení, čas prenášaného zvonenia alebo samotného hovoru, číslo tlačidla, ktoré bude otvárať zámok na vchode a podobne.

Takže Art.380 radím medzi zvlášť zaujímavý komponent, ktorý vhodne rozširuje „zvončekový" systém a zasa dáva zákazníkovi na výber.

Hands-free Video telefón

Tento telefón je momentálne HOT produktom na trhu s Video „zvončekovými" systémami. Je určený pre zákazníkov, ktorí dávajú prednosť vkusu, elegancii a spoľahlivosti v každom smere.

Anglické spojenie hands - ruky a free - voľný, naznačuje hlavnú podstatu tohto Video telefónu. Je to absencia slúchadla, kde zákazníkovi stačí jedným stlačením aktivovať komunikáciu medzi handsfree video telefónom a vonkajším tablom. Fakt, že nie je obmedzovaný slúchadlom, mu umožňuje väčšiu voľnosť počas komunikácie. Štvorpalcová (4") LCD obrazovka dokonale zobrazuje priestor pred kamerou. Šesť hlavných tlačidiel umožňuje majiteľovi komunikovať, aktivovať elektrický zámok na vchode, spustiť funkciu „súkromie", t. j. vypnúť zvonenie na telefóne, a aktivovať kameru pre zobrazenie priestoru pri vchode bez toho, aby bola aktivovaná vyzvonením z vonkajšieho tabla. Táto posledná funkcia sa osvedčuje v prípadoch podozrenia, keď niekto neočakávaný postáva za dverami alebo pred bránkou. Ďalšie dve tlačidlá sú tzv. servisné, kde za normálnych okolností nemajú žiaden význam, no dajú sa využiť k aktivácii iných elektronických operácií, ktoré nemusia mať priamu spojitosť so „zvončekovým" systémom. Napríklad, aktivácia iného elektrického zámku alebo prepnutie na pohľad prídavnej kamery v systéme a podobne. Tieto tlačidlá sa dajú jednoducho sprevádzkovať v závislosti od vašich požiadaviek.

Ďalších osem malých tlačidiel slúži pre nastavenie fyzikálnych parametrov Video telefónu, ako sú intenzita hlasitosti, kontrast, jas a hlasitosť zvonenia. A ak niekomu nevyhovuje štandardné továrenské nastavenie počtu zvonení, času aktivácie, funkcie „súkromie" a podobne, môže si tieto nastavenia naprogramovať podľa vlastných predstáv prostredníctvom priloženého manuálu.

Pre súčasnú náročnosť interiérov, výrobca vhodne zvolil dizajn Video telefónov v troch farebných a dvoch montážnych vyhotoveniach. Voľba farebného vyhotovenia - bielej, striebornej a karbónovej - dáva zákazníkovi totálnu voľbu výberu podľa vzhľadu jeho interiéru. Voľba dizajnového vyhotovenia v karbónovej farbe je od talianskeho výrobcu na súčasné pomery až revolučným ťahom, no samotné reakcie zákazníkov hovoria sami za seba a popravde povedané, keď už niečo, tak poriadne.

Video telefóny sa montujú buď na povrch steny, alebo do steny, pod omietku. Pre povrchovú montáž uvediem len rozmer hrúbky telefónu, ktorý so svojimi približne 45 mm patrí k úzkej generácii handsfree Video telefónov. K montáži pod omietku sa telefón osádza do montážnej škatuľky, ktorej hlavná funkcia je stabilné osadenie telefónu v stene. Na okraji tejto montážnej škatuľky je rámček, ktorý 100 percentne rieši plynulosť splynutia Video telefónu so stenou.

Digitálne či analógové zapojenie?

Spomenul som KITy, škatuľové súpravy ako pohodlné riešenia pre menej náročné inštalácie. Ale, čo keď zákazník požaduje zložitejšie, členitejšie vyhotovenia dorozumievacích zariadení, ako môže poskytnúť KIT? Napríklad pre viac užívateľov alebo viac vchodov? KITy sú len výňatkom zo širokého spektra riešení domácich dorozumievacích a prístupových zariadení. Základná podstata tohto systému je obhospodarovať omnoho viac ako len dva vchody a až nad 150 účastníkov na jeden vchod. To znamená, sú vhodným riešením pre viacposchodové alebo viacvchodové budovy, bytovky, paneláky, pre komplexy, ktoré spravuje jeden subjekt a podobne. Samotné zapojenia inštalácií sú dostupné analógovou aj digitálnou formou. Pojem „analógové zapojenie" hovorí o viacdrôtovom zapojení, spravidla 3+n (n-počet účastníkov v systéme,

t. j. počet tlačidiel) pre Audio komunikáciu a 9+n pre Video komunikáciu. Digitálne zapojenie je zaujímavé svojou káblovou nenáročnosťou, komunikácia sa uskutočňuje len po dvoch kábloch. Po týchto dvoch žilách sa realizuje Audio aj Video prenos aj možnosť interkomovej komunikácie. A pre väčšie inštalácie s väčším počtom užívateľov je tento systém naj­ideálnejším riešením tak pre zákazníka, ako aj pre montážnu firmu. Užívateľ alebo montážna firma

ocenia najmä jednoduchú inštaláciu (kabeláže aj zariadenia) a prípadný servisný zásah, ktorý je pri týchto talianskych zariadeniach priam nulový.

Aj prístupový systém sa plne prispôsobuje zákazníkovi. Voľba zariadenia so spravovaním rôzneho počtu zamestnancov od 20 do 4000, s voľbou prístupových médií (kód, kľúčenky, prívesky) alebo prostredníctvom snímania odtlačkov prstov, je taktiež dostupná. K týmto zariadeniam sú k dispozícii nenáročné softvérové balíky pre jednoduchšiu autorizáciu (načítania, upravenia parametrov, vymazania prístupových práv a sledovania histórie prechodov).

KIT súpravy - jednoduché, ale spoľahlivé

Na záver len vyzdvihnem šikovnú predvídavosť skúseného výrobcu, ktorý sa dal aj cestou ponuky KITových súprav. To svedčí o tom, že si jasne uvedomil množstvo zákazníkov, ktorým postačí jednoduché, ale zároveň spoľahlivé a vkusné riešenie pre ich aktuálny problém so „zvončekovým" sys­témom. A navyše im dáva na výber z množstva kombinácií medzi dizajnom, Audiom, Videom a prístupovým systémom. Jednoducho povedané, jasné požiadavky si pýtajú KIT súpravy, kde sa nachádza všetko, čo zákazník potrebuje, prípadne čo bude časom požadovať.

S pozdravom váš obchodník bez čapice...

Ing. Martin Marčánik, www.dsc.sk

Všetky ceny uvedené v € sú prepočítana konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk

2008 Všetky práva vyhradené